fbpx
Kaugtöö korraldamine meeskonnajuhtidele
06.02.23 – 03.04.23, täpsem ajakava tunniplaanis.
Õppe kogumaht 156 akadeemilist tundi (5 EKAP), millest 107 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 49 tundi iseseisvat tööd. Koolitusele ootame meeskonnajuhte või tulevasi spetsialiste, kel on vajadus oma töös kasutada virtuaalplatvorme, kuid puuduvad teadmised kaugtöö korraldamisest ning lahendustest.
Koolitusel osalemiseks on vajalik arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel. Kaugtöö korraldamiseks on vaja kasutada selleks sobivaid veebikeskkondasid viies oskuslikult läbi koosolekuid ning arenguvestlusi.
Sellel koolitusel saad selgeks, missugused kaugtöö variante on võimalik kasutada ning kuidas motiveerida oma töötajaid, seejuures oskuse märgata töötajate füüsilisi- ja vaimseid terviseprobleeme.

Koolituse läbides:
– tead organisatsiooni toimimise põhimõtteid ja organisatsioonikultuuri kujunemist organisatsiooni liikmena;
– mõistad muutuste kulgemise üldisi seaduspärasid ja oskab lihtsamaid
organisatsioonilisi muudatusi kavandada, käivitada ja suunata erinevate mudelite ja meetodite kaudu;
– mõistad meeskonnajuhi töö, muutuste juhtimise ja organisatsioonikultuuri vahelisi seoseid.

Koolitusel käsitletavad teemad on
– Veebikeskkonnad (Zoom, Google Meet, MS Teams) ja küberturvalisus
– Ajaplaneerimine ja enesereflektsiooni mudelid
– Motivatsioon, kommunikatsioon ning arenguvestluste planeerimine
– Füüsilised- ja vaimseid terviseprobleeme arvutiga töötamisel

Koolitaja – Triinu Virnas
Tartu Rakendusliku Kolledži kutseõpetaja
Triinu armastab aktiivõpet, tal on kogemusi meeskonnajuhina, rahvusvaheliste projektide juhtimisega ja suurte meeskondade juhtimisega, kus töötavad nii Eesti kui ka välismaa töötajad.

Rohkem infot ja registreerimine: https://koolitused.voco.ee/koolitused/#/koolitus/7191