fbpx

Aitäh, et usaldad meid!

Soovime olla Sinu turvaline koolituspartner! Hoolime väga Sinu isikuandmetest – need on mistahes andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada.
Allpool saad tutvuda, milliseid isikuandmeid Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus – ja nõustamiskeskus kogub, milleks me neid kasutame, kellega jagame ning milliseid on Sinu õigused seoses isikuandmete töötlemisega. Andmeid kogume  täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi, tulumaksuseaduse, projektide määruste, Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus-ja nõustamiskeskuse õppekorralduse alustel. Juhime tähelepanu, et me ei jaga koolitustel osalejate isikuandmeid kolmandate isikutega.

Milliseid andmeid me kogume?

Tasulisele koolitusele registreerudes:
1. nimi;
2. isikukood;
3. kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress, postiaadress).

Tasuta (RKT) koolitusele registreerudes:
1. nimi;
2. isikukood;
3. kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress, postiaadress);
4. töökoht ja amet;
5. haridustase.

Miks me andmeid kogume?

Andmeid kogume:
1. koolituse läbiviimiseks;
2. arvete väljastamiseks;
3. korraldusliku ja õppetööga seotud info edastamiseks;
4. koolituse läbimise ja osalemise kohta dokumentide väljastamiseks;
5. tagasisideküsitluste läbiviimiseks;
6. turunduslike teadaannete (uudiskiri) edastamise eesmärgil, kui oled andnud selleks nõusoleku. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

Kellega me isikuandmeid jagame?

Hoiame Sinu andmeid turvaliselt vastavalt asutuse regulatsioonidele.
1. Koolitustel osalejate kohta edastame andmeid koolituse eest maksjale ehk lõpptellijale, kui lõpptellija ei ole Sina ise, vaid keegi teine (nt Töötukassa, tööandja).
2. Kui oled andnud nõusoleku turunduslike teadaannete saamiseks, siis edastame vajadusel Sinu nime ja meiliaadressi postitusega tegelevatele teenusepakkujatele.
3. Meie töötajad kasutavad tööalase info vahetamiseks ettevõtte meiliaadressi, mistõttu liigub ka isikuandmeid sisaldav info läbi turvalise meiliserveri.

Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

1. Isikuandmeid  säilitatakse vastavalt asutuses kehtestatud korrale.
2. Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

Millised on Sinu õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Igaüks võib teostada oma õigusi kooskõlas tingimustega, mis tulenevad määrusest ja kohalikest õigusaktidest.

Sul on õigus:

1. saada teavet Sinu kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;
2. nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist;
3. nõuda isikuandmete kustutamist;
4. võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, kui andmete töötlemise aluseks oli Sinu nõusolek;
5. nõuda isikuandmete ülekandmist;
6. pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (aki.ee) poole;
7. pöörduda Tartu linnavalitsuse poole: andmekaitse@tartu.ee