fbpx

Alustame tasuta koolitustega!

Tasuta koolituste nimekiri on avalikustatud  ja alanud on registreerumine kevadistele koolitustele.
TASUTA koolitused toimuvad riikliku täienduskoolituse tellimuse alusel.

Koolituste tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning perioodil 2024-2029 koostatakse riiklik täienduskoolituse tellimus kolmel erineval suunal, mida rahastatakse järgmistest vahenditest:

  1. Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI).
    Koolituste sihtrühm: ESF VÕTI prioriteetseteks sihtrühmadeks on: erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega täiskasvanud. Koolitusgrupis vabade kohtade olemasolul saavad ESF VÕTI koolitustel osaleda ka teised täiskasvanute sihtrühmad.
  2. Taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ (RRF rohe).
  3. Õiglase ülemineku fondi tegevusest „Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses“ (ÕÜF).
    Koolituste sihtrühm: ÕÜF sihtrühmaks on Ida-Virumaal elavad ja töötavad täiskasvanud.

Tutvu koolitustega: https://koolitused.voco.ee/koolitused/#/tasuta