fbpx

Tartu Ülikooli aulas anti 28. septembril üle eripreemiad täiskasvanute õppimist edendavatele ettevõtetele. Üks tunnustuse saajatest oli Tartu Pereliit. Selle auväärse tunnustusega märgatakse ja tänatakse nende pidevat panust kogukonna liikmete enesearengusse ja elukestvasse õppesse.

Tartu Rakendusliku Kolledži Koolitukeskus on alates 2023. aasta algusest teinud tihedat koostööd Tartu Pereliiduga, pakkudes kogukonna liikmetele mitmesuguseid koolitusi ja õpitubasid. Erinevad koolitused on aidanud täiskasvanutel omandada uusi oskusi ja teadmisi mitmetes valdkondades, mis on olulised nende igapäevaelus ja karjääris.
Üks eriti oluline aspekt on Tartu Pereliidu pühendumus pakkuda praktilisi koolitusi, mis võimaldavad osalejatel kohe omandatud oskusi rakendada. Lisaks on nad keskendunud ka laste õpitubadele, edastades positiivse sõnumi, et koos õppimine on vahva ja innustades lapsi tulevikus haridus- ja karjäärivalikutes.

Tartu Pereliidu õpitegu on mõjutanud osalejaid ja kogukonda laiemalt, edendades elukestva õppe mõtteviisi ning aidates peredel paremini toime tulla ja oma heaolu parandada. Nende järjekindel töö ja pühendumus kogukonna harimisel on äärmiselt oluline ning väärib kindlasti tunnustust.

Tartu Rakendusliku Kolledži Koolituskeskus tunnustas Tartu Pereliitu 2023. aasta Õpiteo konkursil ja loodab, et sellised algatused jätkavad kogukonna arengu toetamist läbi hariduse ja enesearengu