fbpx

Meil on hea meel teatada, et oleme avalikustanud 2024 aasta tasuta koolituste nimekirja.
Tegemist on eelteatega ja koolituste nimekiri ootab lõplikku kinnitust:  https://www.hm.ee/kutse-ja-taiskasvanuharidus/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused

Kuid sellegipoolest heida pilk peale, et leida endale sobiv ja vajalik koolitus: https://koolitused.voco.ee/koolitused/#/tasuta

VÕTI programm on Euroopa Sotsiaalfondist toetatav tegevus, mis keskendub täiskasvanuharidusele ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumisele.
„Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ eesmärgid 2015-2023
Viimase kümne aasta jooksul on Eesti täiskasvanute elukestvas õppes osalemine suurenenud 11,9 %-lt 2011. aastal 21,2%-ni 2022. aastal. Haridusvaldkonna arengukavas on eesmärkideks elukestvas õppes osaluse ja erialase haridusega inimeste osakaalu suurenemine, 2035. aastaks osaleb elukestvas õppes 25% elanikkonnast. VÕTI tegevused võimaldavad inimestel omandada uusi teadmisi, liikudes sujuvalt haridustasemete ja -liikide vahel ning võimaldades ühildada õppimine ja töötamine.

Koolituste tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning perioodil 2024-2029 koostatakse riiklik täienduskoolituse tellimus kolmel erineval suunal, mida rahastatakse järgmistest vahenditest:
• Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI).
Koolituste sihtrühm: ESF VÕTI prioriteetseteks sihtrühmadeks on: erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega täiskasvanud. Koolitusgrupis vabade kohtade olemasolul saavad ESF VÕTI koolitustel osaleda ka teised täiskasvanute sihtrühmad.
• Taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ (RRF rohe).
• Õiglase ülemineku fondi tegevusest „Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses“ (ÕÜF).
Koolituste sihtrühm: ÕÜF sihtrühmaks on Ida-Virumaal elavad ja töötavad täiskasvanud.

Et olla kursis tasuta koolituste toimumise ja infoga, liitu meie uudiskirjaga: https://smaily.com/c/c/khk/2022/default.php