fbpx

Приходи на бесплатные курсы!

Digioskuste omandamise ja arendamise kaudu on ühiskonnaliikmetel võimalik parandada oma elukvaliteeti ja konkurentsivõimet tööturul ning seeläbi panustada majanduse arengusse. Koolituse läbinu saab hakkama erinevate arvutikasutamise oskust nõudvate tööülesannetega (andmete sisestamine ja haldamine, dokumentide koostamine, kujundamine ja printimine, korrektne suhtlemine e-posti teel).
Registreeru koolitusele SIIN.

Tänapäeval on pilvepõhiseks andmesalvestuseks olemas mitmeid erinevaid võimalusi. Google Drive on selleks üks potentsiaalselt populaarsemaid vahendeid, võimaldades kasutajatel olenemata oma asukohast vajalikele failidele juurde pääseda ning neid ka sünkroonselt muuta. Kursuse läbinu omandab oskused kasutada Google Drive´i koostöö- ja dokumendihalduse keskkonnana, luues ja hallates erinevaid faile, küsimustikke ja kalendreid, mis tagab tööalase edukuse ja konkurentsivõime tõusu läbi digioskuste täiendamise.
Registreeru koolitusele SIIN.

Meeskonnas töötamisel on suhtlemisoskus üheks baasoskuseks, mis kindlustab hea tööõhkkonna ning aitab ennetada konflikte. Hea suhtleja on aktiivne kuulaja, suudab kontrollida oma emotsioone ja teab, kuidas toime tulla lahkarvamustega. Ta on hea enesejuhtija ja oskab ennast kehtestada viisil, mis ei kahjusta teisi – olgu teiseks pooleks kliendid või kolleegid.
Registreeru SIIN.

 

Ikka Sinu jaoks!