fbpx

Mis on mikrokvalifikatsioon

Mikrokvalifikatsioon on täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Inimene omandab üksikuid kompetentse, millest ajapikku on võimalik saada uus kvalifikatsioon. Programm loob võimaluse juhtida enda haridusteed paindlikumalt – omandada lisaeriala või täiendada erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas.
Mikrokvalifikatsiooni täiendusõppeprogramm lõppeb täienduskoolituse tunnistuse väljastamisega. Tunnistusel on kirjas, millise õppekavaga on mikrokvalifikatsioon seotud. Soovi korral saab läbitud ained kanda üle ka tasemeõppesse.