fbpx

Ohutus ennekõike!


Töökeskkond on meie kõigi igapäeva lahutamatuks osaks. Tööandja kohustuseks on tagada turvaline töökeskkond, mis kätkeb endas nii tehnilist ohutust kui töötingimuste vastavust tervisekaitse nõuetele.
Registreeru koolitusele SIIN.


Koolitusel läbitakse järgmisi teemasid:
1) millised on töökeskkonna füüsikalised, keemilised ja bioloogilised ohutegurid;
2) kuidas ennetada tööstressi;
3) milline peab olema igapäeva ergonoomika;
4) milline on kehalise aktiivsuse olulisus töövõime säilitamisel;
5) kuidas kaardistada terviseriske.
Registreeru koolitusele SIIN.


Mida tervemad on töötajad ja mida ohutum on neid ümbritsev töökeskkond, seda edukam on ka tööandja.
Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
a) mis on tervisekontroll?
b) mis on töökeskkonna sisekontroll?
c) kuidas teha riskianalüüsi?
d) millised on isikukaitsevahendid.
Registreeru koolitusele SIIN.


E-kursus! Tõhus töötervishoiu ja tööohutuse süsteem toetab iga asutuse arengut.
Tööandjale on oluline on tagada turvaline töökeskkond, mis kätkeb endas nii tehnilist ohutust kui töötingimuste vastavust tervisekaitse nõuetele.
Omandage kõik vajalikud teadmised kodust lahkumata!
Registreeru e-kursusele SIIN.

Ikka Sinu jaoks!